NSNM

Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Medlemskontingent er NOK 200,-

For firmamedlemmer er kontingenten NOK 2000,-

 

 

Innbetaling skjer til kontonummer 0530.35.87243

En ny og enklere måte å betale på er via VIPPS!

Benytt VIPPS og nummer 88033 (NSNM).

Merk innbetalingen med medlemmets navn.

For firmamedlemmer merk innbetalingen med firmanavn.

Husk at betalende medlemmer får redusert kongressavgift på NSNMs vårmøte!

Velg forøvrig emne fra undermenyen til venstre.

Søk i NSNM