NSNM

Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Medlemskontingent er nok 200,-

Innbetaling skjer til kontonummer 0530.35.87243

Merk innbetalingen med navn på medlem.

For firmamedlemmer er kontingenten nok 2000,- Den innbetales til samme kontonummer som over og merkes med firmanavn.

Husk at betalende medlemmer får redusert kongressavgift på NSNMs vårmøte!

Velg emne fra undermenyen «Foreningssaker» til venstre på  denne siden.

Søk i NSNM