NSNM

Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Høstmøte 2010

Tirsdag 26. oktober 2010

 

PET beyond FDG

Jacek Koziorowski, PhD

Klinisk-Fysiologisk Afdeling

Herlev Hospital, Danmark

 

Multimodal imaging in preclinical cancer research

Frits A. Thorsen, PhD

Molecular Imaging Centre/Translasjonell kreftforskning

Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

 

Partial volume correction in emission tomography imaging: from the theory to clinical application

Christopher Coello, PhD

Bildediagnostisk senter, Akershus universitetssykehus

 

Forberedelser for clinical audits ved nukleærmedisinske enheter på norske sykehus

Odd Harald Odland, PhD

Senter for nukleærmedisin/PET, Haukeland universitetssykehus

Trine Hjørnevik, M.Sc

Bildediagnostisk senter, Akershus universitetssykehus

Søk i NSNM