NSNM

Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Join us!

 

Fyll ut feltene nedenfor og klikk på knappen «Registrer deg» for å sende registreringen.

 

Etter ønske fra en del medlemmer har vi lagt inn felt for arbeidssted, adresse arbeidssted og adresse privat.

 

Merk følgende: Feltet «Arbeidssted» er obligatorisk og må fylles ut, de øvrige adressefeltene er valgfrie.

 

Medlemskontingent for 2013 er nok 200,- Innbetaling skjer til kontonummer 0530.35.87243

 

Merk innbetalingen med navn på medlem.

 

For firmamedlemmer er kontingenten nok 2000,- Den innbetales til samme kontonummer som over og merkes med firmanavn.

 

Husk at betalende medlemmer får redusert kongressavgift på NSNMs vårmøte!

 

 

Required field | Field visible on your profile | Field not visible on profile | Information: Point mouse to icon
 
Required field | Field visible on your profile | Field not visible on profile | Information: Point mouse to icon